Center for Kommunikation og Undervisning

cku@ckuhimmerland.dk
99669966
ckuhimmerland.dk

 CKU Himmerland står for Center for Kommunikation og Undervisning, Himmerland. Vores opgave er at tilbyde kompenserende specialundervisning for voksne. Den opgave løser Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune i fællesskab.

 

Vi har lokaler i Års og i Arden. I Års har vi undervisning af voksne med forskellige vanskeligheder/handicaps. I lokalerne på Blåkildevej i Arden har vi STU afdeling (Særligt Tilrettelagt Undgdomsuddannelse) og undervisning af voksne med forskellige vanskeligheder/handicaps.

 

I Kulturhuset i Arden har vi undervisning af mennesker med erhvervet hjerneskade og mennesker med stemmevanskeligheder.

 

Man kan henvises til undervisningen gennem koordinator, sagsbehandler, sundhedsvæsnet. Man kan også selv henvende sig enten pr. telefon eller ved at udfylde et ansøgningsskema fra vores hjemmeside. Så vil man blive indkaldt til en indledende samtale, hvor der tages stilling til, om man kan få bevilliget undervisning.

 

Vi underviser og rådgiver voksne med vanskeligheder/handicaps. Det kan være:

-      Mennesker med erhvervet hjerneskade

-      Mennesker med begyndende demens

-      Mennesker med Parkinson Sygdom eller Sklerose

-      Mennesker med sindslidelse

-      Mennesker med generelle indlæringsvanskeligheder

-      Mennesker med svære læsevanskeligheder

-      Mennesker med synsvanskeligheder

-      Mennesker med stemmevanskeligheder

-       

Undervisningen er individuelt tilrettelagt. Den kan foregå på hold eller som individuel undervisning. Man kan læse mere om undervisningen på vores hjemmeside.

 
Kulturhuset i Arden, Bluhmesgade 19, 9510 Arden, EAN 5798004230718

 

Henvendelser vedrørende Arden Kulturhus:

 Lena Elise B. Green på tlf. 21 19 49 85 eller på mail - Træffes inden for normal arbejdtid 8.00 - 16.00

Spørgsmål vedrørende koncerter, udstillinger mm. kontakt formand i Kulturhusforeningen Arne Arildsen, mail og tlf. 41 83 20 76

Nordjysk Webdesign ApS